podgląd wydruku drukuj

FAQ – najczęstsze pytania dotyczące nagród Grand Press

1/ Czy zgłoszone prace muszą być z jednej kategorii, czy jeden autor może zgłaszać materiały w różnych kategoriach?
ODP. Warunek regulaminowy jest taki, że jeden autor może zgłosić tylko trzy materiały, natomiast czy wszystkie zgłosi w jednej kategorii, czy rozłoży je na kilka kategorii, zależy od niego.

2/ Czy prace może zgłaszać także redakcja?
ODP. Tak, zgłoszenia do nagród Grand Press może także przysłać redakcja, sama wybierając te materiały swoich dziennikarzy, które uznała za najlepsze. Przy czym w tym wypadku także obowiązuje warunek: maksimum trzy prace jednego autora.

3/ Co się stanie, gdy zarówno dziennikarz, jak i jego redakcja przyślą prace właśnie tego dziennikarza na konkurs?
ODP. Jeżeli łączna liczba prac jednego autora przekroczy trzy, jury będzie brało pod uwagę tylko trzy jego materiały – samo decydując, które ocenia. Reszta zostanie zdyskwalifikowana. Dlatego lepiej, by dziennikarze i redakcje informowali się nawzajem o tym, kto zgłasza prace.

4/ Czy jeśli dziennikarz pracował nad jakimś tematem dłuższy czas i powstało z tego kilka materiałów, może je zgłosić wszystkie jako cykl? Czy cykl też jest ograniczony do trzech materiałów?
ODP. Jako cykl można zgłosić maksymalnie pięć materiałów – o ile rzeczywiście zarówno ich tematyka, jak i kolejność publikacji oraz charakter (widoczny początek, rozwinięcie sprawy i zakończenie) wskazują, że to jest cykl. Wtedy taki cykl uznawany jest za jedno zgłoszenie danego autora – czyli oprócz niego może zgłosić jeszcze dwa materiały. Ale uwaga: jeśli cykl składa się z materiałów o nierównej jakości merytorycznej bądź przypadkowo ułożonych tekstów, jury zwykle wybiera tylko jeden materiał do oceny albo dyskwalifikuje cały cykl. Tak więc dobrze jest przemyśleć, czy rzeczywiście zgłaszać cykl, czy też wybrać od razu najlepszy materiał z niego.

5/ Co to jest godło?
ODP. Godło to po prostu pseudonim. Ze zgłoszonego materiału należy usunąć dane o autorze i podpisać je właśnie godłem, np. „Kotek”. Następnie wszystkie dane o zgłoszonej pracy (szczegóły: regulamin) oraz dane autora należy spisać osobno i włożyć do koperty podpisanej „Kotek”. Pracę wraz z kopertą należy przesłać pod adresem redakcji „Press”.

6/ Co zrobić z nazwiskami dziennikarzy (np. w stand-upach czy setkach) w materiałach telewizyjnych i radiowych? Wycinać?
ODP. Jeżeli udział dziennikarza bądź jego nazwisko jest integralną częścią materiału, nie należy niczego usuwać.

7/ Czy można przesyłać materiały e-mailem?
ODP. Nie można.

8/ Czy można zgłosić jeden materiał do kilku kategorii, jeśli nie jest się pewnym, którą wybrać?
ODP. Nie można. W takim wypadku praca może zostać od razu zdyskwalifikowana.

9/ Co to znaczy, że zgłoszenia będą przyjmowane do 7 listopada?
ODP. To znaczy, że najpóźniej 7 listopada należy dostarczyć zgłoszenie do redakcji „Press” w Warszawie bądź nadać na poczcie. Decyduje bowiem data stempla pocztowego – lecz uwaga: jeśli poczta dostarczy pracę po terminie obrad jury preselekcyjnego (24–25 listopada), nie zostanie już ona przyjęta na konkurs. Dlatego radzimy: wyślij zgłoszenie jak najwcześniej, nie czekaj na ostatni dzień.

10/ Jeśli wygra praca, która ma np. dwóch autorów, obaj otrzymują po 1000 euro?
ODP. Nie. Nagroda Grand Press w każdej kategorii wynosi równowartość 1000 euro, w przypadku kilku autorów ta suma jest między nich dzielona.

 11/ Jeśli nad jednym tematem pracowała redakcja prasowa i telewizyjna, wystarczy, jeśli zgłosi go jedna z nich?
ODP. Wystarczy, ale w kopercie z danymi muszą być wszyscy autorzy danego materiału, czyli z obu redakcji. Bywało już tak, że materiał przysłała gazeta, a potem okazywało się, że pracowała nad nim też telewizja – i wzajemnym żalom końca nie było.


 

© 2007 Grand Press. All Rights Reserved. Projekt i wykonanie: performer.pl