podgląd wydruku drukuj

Informacje

Dziennikarze naukowi protestują przeciwko nominacji w Grand Press materiału TVN „Obcy gen”

Materiał „Obcy gen” autorstwa Grzegorza Kuczka z „Uwagi!” TVN, który został nominowany do finału w Grand Press 2010 w kategorii Dziennikarstwo specjalistyczne, wzbudził protest dziennikarzy zajmujących się tematyką naukową. „Obcy gen” dotyczy problemu genetycznie modyfikowanej żywności. Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych „Naukowi.pl” – po zapoznaniu się z tym materiałem – wystosowali do organizatora konkursu Grand Press list protestacyjny. (więcej)

TVN odpowiada na protest dziennikarzy naukowych

W odpowiedzi na przysłany do organizatora konkursu Grand Press protest dziennikarzy ze stowarzyszenia „Naukowi.pl” dotyczący materiału Grzegorza Kuczka z „Uwagi!” TVN, redakcja tego programu zajęła stanowisko, którego treść podajemy poniżej. (więcej)

Artur Domosławski Dziennikarzem Roku 2010

Zwycięzcą konkursu Dziennikarz Roku 2010 jest Artur Domosławski.  Reporter „Gazety Wyborczej” jest autorem głośnej biografii Ryszarda Kapuścińskiego „Kapuściński non-fiction”, która podzieliła środowisko dziennikarskie. Mimo to zdobył on najwięcej głosów redakcji. (więcej)

Pełna relacja z gali Grand Press 2010 (video)

Po raz trzeci gala Grand Press była transmitowana w Internecie. Na stronie www.grandpress.pl można było oglądać na żywo internetową transmisję przygotowaną we współpracy z firmą Popler TV. (więcej)

Grand Press 2010

Dziś poznaliśmy laureatów Grand Press 2010 - w konkursie tym nagradzane są najlepsze materiały dziennikarskie mijającego roku. (więcej)

Materiały dla prasy

Informacja prasowa z pełną listą nominowanych Grand Press 2010 (rtf)
Informacja prasowa z pełną listą nominowanych Grand Press 2010 (pdf)

FAQ - najczęstsze pytania dotyczące nagród Grand Press

Czy zgłoszone prace muszą być z jednej kategorii, czy jeden autor może zgłaszać materiały w różnych kategoriach?
Warunek regulaminowy jest taki, że jeden autor może zgłosić tylko pięć materiałów, natomiast czy wszystkie zgłosi w jednej kategorii, czy rozłoży je na kilka kategorii - zależy od niego.

Czy prace może zgłaszać także redakcja?
Tak, zgłoszenia do nagród Grand Press może także przysłać redakcja, sama wybierając te materiały swoich dziennikarzy, które uznała za najlepsze. Przy czym w tym wypadku także obowiązuje warunek: maksimum pięć prac jednego autora.

Co się stanie, gdy zarówno dziennikarz, jak i jego redakcja przyślą prace właśnie tego dziennikarza na konkurs?
Jeżeli łączna liczba prac jednego autor przekroczy pięć, jury będzie brało pod uwagę tylko pięć jego materiałów, samo decydując, które ocenia. Reszta zostanie zdyskwalifikowana. Dlatego lepiej, by dziennikarze i redakcje informowały się nawzajem o tym, kto zgłasza prace.

Czy jeśli dziennikarz pracował nad jakimś tematem przez dłuższy czas i powstało z tego kilka materiałów, może je zgłosić wszystkie jako cykl? Czy cykl też jest ograniczony do pięciu materiałów?
Można zgłosić kilka materiałów (nie ma ograniczenia liczbowego) jako cykl - o ile rzeczywiście zarówno ich tematyka, jak i kolejność publikacji oraz charakter (widoczny początek, rozwinięcie sprawy i zakończenie) wskazują, że to jest cykl. Wtedy taki cykl uznawany jest za jeden materiał danego autora - czyli oprócz niego może zgłosić jeszcze cztery. Ale uwaga: jeśli cykl składa się z materiałów o nierównej jakości merytorycznej bądź przypadkowo ułożonych tekstów, jury zwykle wybiera tylko jeden materiał do oceny albo dyskwalifikuje cały cykl. Tak więc lepiej dobrze przemyśleć, czy rzeczywiście zgłaszać cykl, czy też nie wybrać od razu najlepszego materiału z niego.

Co to jest godło?
Godło to po prostu pseudonim. Ze zgłoszonego materiału należy usunąć dane o autorze i podpisać je właśnie godłem, np. „Kotek". Następnie wszystkie dane o zgłoszonej pracy (szczegóły: regulamin) oraz dane autora należy spisać osobno i włożyć do koperty podpisanej „Kotek". Pracę wraz z kopertą należy przesłać na adres redakcji „Press".

Co zrobić z nazwiskami dziennikarzy (np. w stand upach czy setkach) w materiałach telewizyjnych i radiowych? Wycinać?
Jeżeli udział dziennikarza bądź jego nazwisko jest integralną częścią materiału, nie należy nic usuwać.

Czy można przesyłać materiały e-mailem?
Nie można.

Czy można zgłosić jeden materiał do kilku kategorii, jeśli nie jest się pewnym, którą wybrać?
Nie można. W takim wypadku praca może zostać od razu zdyskwalifikowana.

Co to znaczy, że zgłoszenia będą przyjmowane do 9 listopada?
To znaczy, że najpóźniej 9 listopada należy dostarczyć zgłoszenie do redakcji „Press" w Warszawie bądź nadać na poczcie. Decyduje bowiem data stempla pocztowego - lecz uwaga: jeśli poczta dostarczy pracę po terminie jury preselekcyjnego (27-28 listopada), nie zostanie już ona przyjęta na konkurs. Dlatego radzimy: wyślij zgłoszenie jak najwcześniej, nie czekaj na ostatni dzień.

Jeśli wygra praca, która ma np. dwóch autorów, obaj otrzymują po 1000 euro?
Nie. Nagroda Grand Press w każdej kategorii wynosi równowartość 1000 euro, w przypadku kilku autorów ta suma jest między nich dzielona.

Jeśli nad jednym tematem pracowała redakcja prasowa i telewizyjna, wystarczy, jak zgłosi go jedna z nich?
Wystarczy, ale w kopercie z danymi muszą być wszyscy autorzy danego materiału, czyli z obu redakcji. Bywało już tak, że materiał przysłała gazeta, a potem okazywało się, że pracowała nam nim też telewizja - i wzajemnym żalom końca nie było.

 

 

© 2007 Grand Press. All Rights Reserved. Projekt i wykonanie: performer.pl